Regulamin

Zgłaszanie prac 

1. W konkursie może brać udział każdy:
a) kogo opowiadanie należy do Katalogu, wystarczy wysłać zgłoszenie z pracą.
b) Jeśli nie należysz do Katalogu a chciałbyś wziąć udział w konkursie. Należy wstawić button lub link do Katalogu, na swoim blogu (w przypadku wygranej, ten blog będzie reklamowany).
2. Jedna osoba może wysłać tylko jedna pracę.
3. Praca konkursowa nie ma ograniczeń co do ilości stron pracy. Jednak ma być pisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12. Margines strony 2,5 cm, interlinia 1,5.
4. Zgłoszenie (wypełniony formularz wraz z dokumentem tekstowym w formacie .doc lub .docx) wysyłamy na maila zakrecooona19@gmail.com . Schemat formularza znajdziecie tutaj
5. Termin wysyłania prac upływa 19 czerwca 2015r. o godzinie 23:59. Istnieje możliwość przedłużenia terminu nadsyłania prac, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Przebieg konkursu

1.  Tytuły prac i linki do nich zostaną podane na głównej stronie katalogu dnia 20 czerwca 2015 roku.
2. Wszystkie prace konkursowe będą umieszczane na tej podstronie Katalogu Opowiadań O Wampirach.
3. Głosy będzie można oddawać przy pomocy stworzonej ankiety, do której link zostanie zamieszczony w poście, w którym zostaną podane tytuły prac konkursowych i linki do nich.
4. Pozostawianie opinii na temat opowiadań biorących udział w konkursie jest anonimowe. Jednak nie zabraniamy podpisania się pod swoją opinią. To już zależy od woli oceniającego.
5. Uczestnicy mogą umieścić na swoich blogach informację o wzięciu udziału w konkursie organizowanym przez Katalog Opowiadań O Wampirach, jednak zabronione jest ujawnianie tytułu swojej pracy, aby uniknąć sytuacji, kiedy punkty będą przyznawane ze względu na sympatię do danej autorki czy jej brak. Celem konkursu jest ocenianie zgłoszonych opowiadań.
6. Wszystkie pytania dotyczące przeprowadzenia konkursu czy zgłaszanie problemów powstałych podczas zgłaszania można kierować tutaj, lub pisząc do którejkolwiek z członkiń załogi Katalogu Opowiadań O Wampirach. Możliwości skontaktowania się z nimi znajdziecie tutaj.
7. Tożsamość autorów do chwili opublikowania wyników pozostaje tylko do wiadomości załogi Katalogu Opowiadań O Wampirach. Przyczyny podane w punkcie 5 części "Przebieg konkursu".

Ogłoszenie wyników konkursu

1. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 29 czerwca 2015r.
2. Jak zostało już wspomniane we wcześniejszych punktach regulaminu, przy podawaniu wyników ujawniane są tożsamości autorów danych opowiadań, NIE WCZEŚNIEJ!
3. Nagrody:
a) I miejsce: promocja opowiadania na stronie głównej Katalogu Opowiadań O Wampirach przez okres dwóch miesięcy, wywiad oraz możliwość zamówienia zwiastunu do swojego opowiadania, który wykona Dora
b) II miejsce*: promocja opowiadania na stronie głównej Katalogu Opowiadań O Wampirach przez okres dwóch miesięcy.
c) III miejsce*: promocja opowiadania na stronie głównej Katalogu Opowiadań O Wampirach przez okres dwóch miesięcy.

* nagrody za miejsce II i III zostaną przyznane w przypadku zgłoszenia się do konkursu więcej niż pięciu prac konkursowych

Na znak zapoznania się z regulaminem każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do wpisania w swoim formularzu zgłoszeniowym hasła, które brzmi: Human or Vampire?

Załoga Katalogu Opowiadań O Wampirach

Regulamin został zaktualizowany 3 czerwca 2015r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz